Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

mylong original boiler

Br 2,500

1 Sales

mylong original boiler
በየጊዜው ውሃ ማፍያ እየገዙ እየተበላሸ ተቸግረዋል እንግዲያውስ ኦሪጅናል ማይ ሎንግ ቦይለርን ገዝተው ይገላገሉ
ከማፈያነት በተጨማሪ ለማቅረቢያም የሚያምር እቃ ላይት ያለው ዲጅታል ሙቀት መቆጣጠሪያ እና ማጥለያ ያለዉ ኪትል
ዋጋ 2500
ይደውሉ ያሉበት ድረስ ያለተጨማሪ ክፍያ እናቀርብሎታለን
t.me/teruybeteka
0936802766
0911855050

SKU: CODE-3774 Category:

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop